Coaching

Niektórzy używają wymiennie pojęcia szkolenia i coaching. Tymczasem, że są to dwie różne metody rozwojowe. Coaching zakłada, że klient ma wszystkie niezbędne zasoby do osiągnięcia swoich celów. To, czego potrzebuje to osoby, która pomoże mu wyzwolić ukryty potencjał. Tą osobą jest coach. Coach nie szkoli więc klienta, tylko tak prowadzi z nim rozmowę, aby to klient sam wypracował najlepsze dla siebie rozwiązania. Inaczej mówiąc coach wie jakie pytania zadawać, ale odpowiedzi są po stronie klienta.

Na coaching składają się sesje trwające od 1.5 do 2 godzin i odbywające się mniej więcej co 2 tygodnie. Mogą to być osobiste spotkania, ewentualnie rozmowy telefoniczne lub na skypie. Liczba sesji jest ustalana z klientem (na ogół 5-10 spotkań). Dyskusja jest prowadzona zawsze w oparciu o rzeczywiste sytuacje biznesowe, co ułatwia wdrażanie nowych narzędzi i umiejętności w pracy.
Każda sesja kończy się sformułowaniem planu działania. Pomiędzy sesjami klient wykonuje różne zadania praktyczne uzgodnione z coachem. Mogą one polegać na zastosowaniu określonego sposobu pracy lub przeczytania rekomendowanej literatury. To jeden z najważniejszych momentów w całym procesie, gdyż klient ma możliwość przekonania się o zaletach nowych metod działania i myślenia.

Dlaczego coaching?

Klienci często decydują się na coaching ze względu na indywidualne podejście do osoby coachowanej, jaką daje ta forma rozwoju osobistego. Ponadto, w coachingu pracujemy mocno na przekonaniach, a te czasami stanowią barierę, z którymi inne metody rozwoju osobistego sobie nie radzą.

Nasze kompetencje

Od 2008 roku Paweł Chabros jest certyfikowanym międzynarodowym coachem ICC (International Coaching Community) – jednej z 2 najbardziej renomowanych światowych organizacji certyfikujących coachów. Prowadzimy klasyczny coaching biznesowy, głównie dla działów handlowych, a także coaching w terenie oparty na wspólnych wizytach u klientów. Mamy doświadczenie w coachingu po polsku i angielsku zarówno handlowców i doradców klienta, jak i managerów sprzedaży.