Action Learning

„Action Learning to proces rozwiązywania problemów i rozwoju umiejętności liderskich w małej grupie osób pracujących nad realnym problemem, podejmujących działania i jednocześnie uczących się indywidualnie, zespołowo i na poziomie całej firmy” –  prof. Michael Marquardt, założyciel WIAL (World Institute For Action Learning).

6 kluczowych komponentów Action Learning

1. Problem

 • Rzeczywisty, aktualny, nierozwiązany
 • Ważny i pilny
 • Złożony
 • Własny (na który mamy bezpośredni wpływ)

2. Grupa

 • 4-8 osób
 • Osoby z wewnątrz i zewnątrz
 • Różnorodność (osoby mające różny poziom wiedzy związany z problemem)

3. Pytania 

 • Powodują skupienie i wychodzenie poza schemat
 • Umożliwiają głęboką refleksję
 • Podważają utarte założenia, uniemożliwiające nowe i skuteczniejsze działanie
 • Wydobywają na powierzchnię użyteczne informacje
 • Prowadzą do przełomowego myślenia
 • Zawierają klucze do drzwi wyjątkowych rozwiązań

4. Opracowanie strategii i wdrożenie działań

 • Sesje Action Learning kończą się konkretnym planem działania, który jest wdrażany

5. Uczenie się

 • Na poziomie indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym
 • Uczenie się  = wiedza zaprogramowana x pytania x refleksja

6. Coach

 • Zapewnia obiektywność
 • Zapewnia sprawiedliwość
 • Dla o równowagę pomiędzy rozwiązaniem problemu a uczeniem się
 • Traktuje zespół po partnersku, nie wywyższa się
 • Jest wzorem umiejętności liderskich
 • Pokazuje swoją wiarę w zespół

Action Learning znajduje zastosowanie przy rozwiązywaniu problemów, jak również doskonaleniu umiejętności liderskich, rozwoju zespołów, talentów, zwiększaniu samoświadomości, przy zmianie kultury organizacyjnej i budowaniu organizacji uczących się. Inne korzyści z Action Learning w porównaniu do typowego rozwiązywania problemów:

Typowe rozwiązywanie problemów

 • Praca na symptomach problemu
 • Powierzchowne rozwiązania
 • Tylko eksperci = myślenie schematyczne
 • Ograniczony rozwój zespołu
 • Nieunikniona faza konfliktu

Action Learning

 • Praca na przyczynach i symptomach problemu
 • Przełomowe rozwiązania
 • Różnorodność w grupie = myślenie innowacyjne
 • Wielokierunkowy rozwój zespołu
 • Rozwój zespołu bez fazy konfliktu

Nasze kompetencje

Paweł Chabros prowadzi sesje Action Learning od 2016 roku, po ukończeniu 2-dniowego szkolenia Action Learning Foundations zorganizowanego przez WIAL. Bardzo wierzymy w tę wspaniałą metodę, podobnie jak tysiące klientów na całym świecie, którzy z niej korzystają.