Doskonalenie efektywności osobistej Online

Trudna sytuacja w jakiej znalazło się wiele firm w dobie koronawirusa wymaga od pracowników wyjątkowej efektywności, a nie tylko zwiększonej aktywności. Jedno często nie idzie w parze z drugim. Tylko efektywne, czyli świetnie zorganizowane, ukierunkowane na cele, znające swoje priorytety i potrafiące wyzwolić motywację wewnętrzną osoby mogą powstrzymać spadające obroty i zyski. „Pracować mądrzej, a nie więcej” to znane powiedzenie, które dziś nabiera szczególnego znaczenia.

Wszystkie osoby, dążące do zmaksymalizowania własnej efektywności i skuteczności w działaniu

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Zrozumieć rolę paradygmatów i ich przesunięcia w kształtowaniu efektywnych postaw i zachowań
 • Pracować nad postawą proaktywną vs. reaktywną
 • Zaczynać z wizją końca, skutecznie wyznaczać cele
 • Stosować sprawdzone strategie i techniki planowania długoterminowego, tygodniowego i dziennego
 • Wyznaczać priorytety i koncentrować się na sprawach najważniejszych
 • Osiągać równowagę pomiędzy sferą zawodową a prywatną
 • Zapobiegać odkładaniu spraw na później
 • Doprowadzać sprawy do końca w uzgodnionym terminie
 • Optymalizować wydajność osobistą w ciągu dnia
 • Odnawiać własną energię w 4 obszarach
 • Budować dobre nawyki sprzyjające podnoszeniu efektywności
 • Przekuwać aktywność w efektywność
 • Wyłapywać i zwalczać złodziei czasu
 • Lepiej wykorzystywać czas na spotkaniach wewnętrznych
 • Zarządzać strumieniem zadań, kontrolując wiele spraw jednocześnie

SESJA 1: PARADYGMATY

 • Paradygmaty jako niewidzialne ogrodzenia
 • Przesuniecie paradygmatów strategią budowania efektywnych postaw i zachowań
 • Postawa proaktywna vs. reaktywna
 • Ćwiczenia

SESJA 2: ZACZYNANIE Z WIZJĄ KOŃCA

 • Moc wyznaczania celów
 • Zasada SMARTER
 • Strategia 6 kroków w wyznaczaniu i realizacji celów
 • Ćwiczenia

SESJA 3: WYZNACZANIE PRIORYTETÓW

 • Ważność a pilność zadań
 • Jak koncentrować się na priorytetach, odrzucając sprawy mniej ważne?
 • Jak skończyć z odkładaniem spraw na później?
 • Ćwiczenia

SESJA 4: PLANOWANIE ZADAŃ

 • Planowanie w szerszej perspektywie – dekompozycja pracy (WBS)
 • Planowanie dnia pracy – metoda ALPEN
 • Zasada 60-20-20 planowania
 • Uwzględnienie krzywej wydajności osobistej
 • Narzędzia planowania – tradycja czy nowoczesność?
 • Ćwiczenia

SESJA 5: MISTRZOWSKIE WYKONYWANIE ZADAŃ

 • Zasada „zjadania żaby”
 • Metoda salami
 • Technika Pomodoro
 • Single-tasking
 • Dostrojenie do własnych biorytmów
 • Zasada grupowania
 • Reguła 2 minut
 • Znalezienie równowagi w pracy zdalnej
 • Unikanie perfekcjonizmu
 • Ćwiczenia

SESJA 6: SIŁA NAWYKÓW

 • Pojęcie i rola nawyków w budowaniu własnej efektywności
 • Charakterystyka nawyków
 • Warunki wstępne do budowania nawyków
 • Pętla nawyku – mechanizm powstawania nawyków
 • Ćwiczenia

SESJA 7: ODNAWIANIE ENERGII

 • Dlaczego powinniśmy „ostrzyć piłę?”
 • 3 obszary odnowy energii: ciało, umysł, dusza
 • Ćwiczenia

SESJA 8: PODSUMOWANIE SZKOLENIA I INDYWIDUALNE PLANY DZIAŁANIA START-STOP-KONTYNUACJA

12-13 stycznia 2021

13:30-17:00

zgłoś udział

9-10 lutego 2021

13:30-17:00

zgłoś udział

9-10 marca 2021

13:30-17:00

zgłoś udział

Paweł Chabros

Paweł Chabros

Trener / Dyrektor Generalny
Jestem absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego SGH. Posiadam ponad 28 lat doświadczeń biznesowych. Karierę zawodową rozpocząłem w działach marketingu międzynarodowych korporacji: CPC Amino (obecnie Unilever) i Kraft Jacobs Suchard (obecnie Mondelez). Uczestniczyłem w budowaniu pozycji marki Hellmann’s i Jacobs na polskim rynku. Przez następnych kilka lat zdobywałem doświadczenia w amerykańskim koncernie McCann-Erickson, odpowiednio na stanowiskach Account Manager i Group Account Director. Już wtedy wiele osób zauważyło, że chętnie dzielę się z innymi swoją wiedzą i prosiło mnie o organizowanie krótkich szkoleń wewnętrznych. Z czasem, te dodatkowe wyzwania stały się moją pasją, więc zacząłem szukać sposobów na pełniejsze wykorzystanie potencjału, który w sobie obudziłem.

dowiedz się więcej

PRZEMYSŁAW WARZYŃSKI
Area Sales Manager i Key Account Manager - ABB Sp. z o.o.
Paweł jest jednym z najlepszych trenerów z jakimi miałem okazję współpracować. Posiada bardzo dużą wiedzę merytoryczną popartą ogromnym praktycznym doświadczeniem biznesowym. Prowadzone przez Pawła szkolenia za każdym razem dostosowane są do potrzeb słuchaczy i uwzględniają zarówno przekazanie szkolonym wymaganej wiedzy teoretycznej jak również niezliczoną ilość rzeczywistych przykładów, wskazówek i ćwiczeń mających ułatwić przyswojenie wiedzy. Paweł z ogromną łatwością nawiązuje dobre relacje z grupą, z którą pracuje. Potrafi zaangażować i zachęcić do pracy każdego członka szkolonego zespołu. Z wielką chęcią wezmę udział w kolejnych organizowanych przez Pawła szkoleniach.
KAROLINA ROMAŃCZUK
Prezes Zarządu - Bechtle direct Polska Sp. z o.o.
Warsztaty zostały przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie, a umiejętności trenerskie Pana Pawła pozwoliły na pełne zaangażowanie się uczestników, co jest szczególnie trudne w warunkach bardzo zróżnicowanego pod względem charakterów zespołu.
PAWEŁ KWIATKOWSKI
OEM SBC Sales Manager - Microsoft Sp. z o.o.
Z pełną odpowiedzialnością mogę polecić Pawła Chabrosa jako kompetentnego partnera w realizacji szkoleń.
 • 12-13 stycznia 1200 zł  600 zł netto za osobę (50% rabatu)
 • 9-10 lutego 1200 zł  720 zł netto za osobę (40% rabatu)
 • 9-10 marca 1200 zł  840 zł netto za osobę (30% rabatu)