Formularz zgłoszeniowy

Dane osoby zgłaszającej:

Dane płatnika:

Oświadczam, że:

Dane uczestnika:

Szkolenie:

Cena: 1420 zł + 23% VAT 995 zł + 23% VAT od osoby