Doskonalenie efektywności osobistej

Przy rosnących oczekiwaniach przełożonych, coraz większym natłoku zadań i mnożących się rozpraszaczach uwagi umiejętność dobrej organizacji pracy jeszcze nigdy nie była tak ważna, jak dziś.

W szkoleniu tym zachowana jest równowaga pomiędzy podejściem strategicznym (związanym z celami, rolami życiowymi, planami tygodniowymi) a taktycznym (zarządzanie strumieniem zadań). Dzięki temu uczestnicy uczą się nie tylko koncentrować na rzeczach ważnych, ale też szybko  podejmować decyzje odnośnie bieżących spraw do załatwienia. Poznają również skuteczne sposoby wyrabiania nowych nawyków, dzięki którym można wspiąć się na niedostępny dotąd poziom produktywności.

W wyniku szkolenia uczestnicy potrafią:

 • Zrozumieć rolę paradygmatów i ich przesunięcia w kształtowaniu efektywnych postaw i zachowań,
 • Pracować nad postawą proaktywną vs. reaktywną,
 • Zaczynać z wizją końca, skutecznie wyznaczać cele,
 • Stosować sprawdzone strategie i techniki planowania długoterminowego tygodniowego i dziennego,
 • Wyznaczać priorytety i koncentrować się na sprawach najważniejszych
 • Osiągać równowagę pomiędzy sferą zawodową a prywatną,
 • Zapobiegać odkładaniu spraw na później,
 • Optymalizować wydajność osobistą w ciągu dnia,
 • Odnawiać własną energię w 4 obszarach,
 • Budować dobre nawyki sprzyjające podnoszeniu efektywności,
 • Wyłapywać i zwalczać złodziei czasu.

Osoby dążące do większej efektywności osobistej tak w sferze zawodowej, jak i prywatnej.