Efektywne prowadzenie spotkań

Wewnętrzne spotkania firmowe są elementem naszej codzienności. Niestety nie zawsze przynoszą spodziewane efekty. Wiele czasu marnuje się na przeciągających się w nieskończoność „nasiadówkach”, które do niczego konkretnego nie prowadzą. Brak agendy, słabe zaangażowanie, nieumiejętne kontrolowanie dyskusji to tylko kilka pułapek, na które jesteśmy narażeni. Na szczęście tak być nie musi. Prowadzenia spotkań można się nauczyć.

W wyniku szkolenia uczestnicy potrafią:

  • Profesjonalnie przygotowywać się do każdego spotkania,
  • Otwierać spotkania jasno definiując cele i oczekiwania,
  • Zarządzać uwagą zebranych,
  • Moderować dyskusję, udzielać głosu i ucinać dygresje,
  • Wywierać wpływ silną argumentacją,
  • Kierować burzą mózgów,
  • Radzić sobie z trudnymi sytuacjami,
  • Wykorzystywać tele i wideokonferencje,
  • Podsumowywać spotkania i ustalać plany działania.

Osoby prowadzące regularne lub okazjonalne spotkania wewnętrzne w firmie.