Doskonalenie komunikacji wewnętrznej

Konflikty w zespole, napięta atmosfera, czy słaba komunikacja wynikają często z braku wzajemnego zrozumienia. Zespoły funkcjonują dużo lepiej jeśli ich członkowie potrafią docenić występujące różnice osobowościowe i wykorzystać tę wiedzę do nawiązania dobrego kontaktu interpersonalnego. Nieoceniona jest w tym analiza własnych i wzajemnych raportów psychometrycznych, która jest ważnym elementem tego szkolenia.

Uczestnicy otrzymują swoje indywidualne raporty Insights Discovery zawierające Moduł Podstawowy.

W wyniku szkolenia uczestnicy potrafią:

  • Uświadomić sobie jak różnice osobowościowe wpływają na relacje w firmie,
  • Zrozumieć własne preferencje w zachowaniu i postawie,
  • Bardziej świadomie wykorzystywać własne mocne strony,
  • Zrozumieć co jest motorem działania współpracowników,
  • Rozpoznawać różne typy osobowościowe we własnej firmie,
  • Dostosować zachowanie do różnych typów osobowościowych.

Osoby, których efektywność uzależniona jest w dużym stopniu od doskonałej komunikacji w zespole i pomiędzy zespołami.