Negocjacje w biznesie

Negocjacje wewnętrzne z pracownikami innych działów czy szefami są skutecznym sposobem na pozyskanie zaangażowania, poprawę współpracy czy uzyskanie finansowania na ważny projekt. Potrzebna jest umiejętność konsekwentnego dążenia do celu, przy jednoczesnym uwzględnianiu emocji, uczuć i interesów drugiej strony. Potrzebna jest świadomość, że mądrze ustępując osiągamy dużo więcej, niż okopując się na swoich stanowiskach.

W wyniku szkolenia uczestnicy potrafią:

  • Profesjonalnie przygotowywać się do negocjacji wewnętrznych,
  • Rozpoznawać motywacje drugiej strony,
  • Słuchać empatycznie,
  • Komunikować się asertywnie,
  • Mądrze ustępować,
  • Wywierać skuteczny wpływ silną argumentacją,
  • Oddzielać człowieka od problemu,
  • Wykorzystywać mowę ciała i rozpoznawać komunikaty niewerbalne drugiej strony.

Osoby negocjujące z klientami wewnętrznymi, współpracownikami oraz szefami.