Telefoniczna obsługa klienta

Kontakt telefoniczny wymaga skupienia się na tworzeniu odpowiedniego wrażenia w rozmowie, poprzez wykorzystanie tylko jednego kanału komunikacji. Osobom prowadzącym tego rodzaju obsługę szczególne powinno zależeć na okazaniu klientowi swojego zaangażowania i wsparcia, tak aby nie miał on poczucia, że rozmawia z osobą nieprofesjonalną i niechętną do pomocy. Te i inne umiejętności uczestnicy przećwiczą w trakcie szkolenia.

W wyniku szkolenia uczestnicy potrafią:

  • Prowadzić obsługę bazując na kluczowych potrzebach klienta,
  • Skutecznie komunikować się z klientem wykorzystując pracę głosem,
  • Kreować pozytywne wrażenie i kontrolować przebieg rozmowy,
  • Używać języka pozytywów w komunikacji z klientem,
  • Stosować się do profesjonalnych zasad telefonicznej obsługi executive service,
  • Rozwijać relację z klientem opartą na wiarygodności i zaufaniu,
  • Przewidywać potencjalne trudności i zapobiegać im,
  • Kreować wartość dodaną w procesie obsługi telefonicznej.

Wszyscy pracownicy oraz osoby zarządzające działami obsługi klienta, mające telefoniczny kontakt z klientem zarówno B2B  jak i B2C.