Telefoniczna windykacja należności

Strategie firm, w które wpisuje się agresywna walka rynkowa zakładają bardzo ciasny gorset na działy sprzedaży w zakresie ściągania należności. Jest on mierzony wskaźnikiem DSO (days sales outstanding) i stanowi jeden z kluczowych wskaźników kondycji biznesowej firmy. Niestety intensyfikacja działań windykacyjnych może skutkować nawet zerwaniem współpracy z niepłacącymi klientami. Aby tego uniknąć stosuje się techniki tzw. „miękkiej” windykacji należności, która może być prowadzona telefonicznie zarówno przez samych handlowców, jak i pracowników działów obsługi klienta czy księgowości.

Ten rodzaj kontaktu z klientem często jest zmorą dla osób go stosujących, wymaga bowiem szczególnych umiejętności, tak by osiągnąć swój cel i zachować dobre relacje z kontrahentem. Podejście oparte na zaufaniu okraszone dozą empatii, przy tym w pełni asertywne może przynieść oczekiwany efekt w postaci wpłaty na konto. Temu właśnie poświęcone jest nasze szkolenie.

W wyniku szkolenia uczestnicy potrafią:

  • Skutecznie komunikować się z klientem wykorzystując pracę głosem,
  • Przygotować się do rozmowy windykacyjnej z klientem,
  • Stosować się do struktury rozmowy windykacyjnej,
  • Efektywnie rozpoczynać i konkludować rozmowę windykacyjną,
  • Uzyskiwać potwierdzenie terminu wpłaty przez klienta, nie pogarszając relacji z nim,
  • Oferować wsparcie w rozwiązaniu problemów z płatnościami klienta,
  • Stosować empatyczne i asertywne podejście w trakcie rozmowy windykacyjnej,
  • Kreować pozytywne wrażenie i kontrolować przebieg rozmowy,
  • Używać języka pozytywów w komunikacji z klientem,
  • Stosować się do profesjonalnych zasad telefonicznej obsługi executive service.

Wszyscy pracownicy oraz osoby odpowiedzialne za ściąganie należności w firmie, bądź zarządzające procesem windykacji zarówno B2B  jak i B2C, przedstawiciele handlowi, sprzedawcy czy pracownicy działów wsparcia sprzedaży, księgowości lub obsługi klienta.