Zarządzanie projektami

Projekt często kojarzy się z dużym przedsięwzięciem czy inwestycją, jak budowa drogi czy mostu. Ale nawet inicjatywy podejmowane na dużo mniejszą skalę mogą być projektem. Wystarczy, że realizujemy coś w ściśle określonym celu, w konkretnym terminie i w ramach wyznaczonego budżetu. Praca projektowa zyskuje na znaczeniu ponieważ stanowi ona dzisiaj jeden z podstawowych sposobów realizacji celów firmy.

W wyniku szkolenia uczestnicy potrafią:

  • Inicjować projekty,
  • Zarządzać zakresem projektu,
  • Stosować narzędzia planowania pracy projektowej,
  • Delegować zadania projektowe w motywujący sposób,
  • Pozyskiwać zaangażowanie interesariuszy,
  • Zarządzać ryzykiem projektowym,
  • Monitorować i kontrolować postępy w projekcie,
  • Przeprowadzać analizę poprojektową.

Początkujący liderzy i kierownicy projektów oraz członkowie zespołów projektowych, którzy potrzebują dobrego zrozumienia mechanizmów i zasad pracy projektowej.