Motywująca ocena pracowników

Każdy pracownik niezależnie od swojej funkcji w organizacji ma prawo do uzyskania informacji zwrotnej na temat wykonywanych przez siebie zadań. Współczesne organizacje w ramach działań związanych z rozwojem pracowników jako normę stosują systemy ocen pracowniczych.

Przeprowadzanie rozmów oceniających jest domeną osób zarządzających pracownikami i niejednokrotnie kojarzy im się to z rutynową czynnością, którą muszą przeprowadzić raz do roku, bo takie są procedury w firmie. Nie czują się oni właścicielami procesu, całą odpowiedzialność  składając na ręce działów HR. Takie podejście wpływa na sposób przeprowadzenia samej rozmowy, która dla managera staje się męczącą koniecznością lub też okazją do niekonstruktywnej krytyki czy połajanek. Dla pracownika jest to zatem często stresujące i demotywujące przeżycie,  w którym nie widzi żadnych korzyści dla własnego rozwoju, a tylko możliwość obrony przed atakami szefa czy wyartykułowanie własnych pretensji. Nasze szkolenie pozwoli managerom uniknąć tego typu sytuacji. Pracowników również zachęcamy do wzięcia udziału w tym szkoleniu by mogli zrozumieć korzyści jakie daje system ocen w ich rozwoju.

W wyniku szkolenia uczestnicy potrafią:

  • Zrozumieć mechanizm rozwoju w oparciu o zarzadzanie dokonaniami pracowników,
  • Dostrzec korzyści z prowadzenia regularnych rozmów oceniających,
  • Umiejętnie obserwować pracowników i śledzić ich postępy,
  • Przygotować się do okresowej rozmowy oceniającej z pracownikiem,
  • Wyznaczać motywujące cele rozwojowe pracowników w oparciu o ocenę ich kompetencji,
  • Unikać najczęstszych błędów w rozmowie oceniającej i prowadzić ją w motywujący sposób,
  • Udzielać pracownikowi konstruktywnej krytyki i wspólnie z nim określać ścieżkę rozwoju,
  • Planować działania rozwojowe dla pracowników w oparciu o wynik rozmowy.

Managerowie wszystkich szczebli zarządzający zespołami pracowniczymi. Wszyscy pracownicy w organizacji podlegający ocenie.