Motywujący lider zespołu

Każda osoba zarządzająca, na co dzień, zderza się z sytuacjami wymagającymi zajęcia stanowiska lub podjęcia decyzji. Szczególnym wyzwaniem są dla niej często sytuacje, w których przekazanie swojego punktu widzenia wpływa na pracę  i postawy osób jej podległych. Autorytet formalny, wynikający tylko z pełnionej funkcji, często nie wpływa na umiejętność pociągnięcia ludzi za sobą i przekonania ich do swojej wizji. Może to powodować różnego rodzaju konflikty, niewykonywanie zadań bądź sabotowanie ich przez pracowników, a tym samym obniżanie efektywności pracy podległych zespołów i jednostek.

W wyniku szkolenia uczestnicy potrafią:

  • Określić na jakim etapie rozwoju motywującego przywództwa są w chwili obecnej,
  • Określić jakie umiejętności managerskie są im potrzebne do dalszego rozwoju,
  • Określić swoją rolę, cele i misję jako liderów zespołu,
  • Efektywnie komunikować swoje cele i misje współpracownikom,
  • Odróżnić sposób zarządzania polegający na motywującym przywództwie od innych i dostrzec korzyści z niego wynikające,
  • Zwracać swoją uwagę na różnorodność w zespole i skutecznie nią zarządzać,
  • Stosować się do kanonów zachowań motywującego lidera zespołu.

Managerowie wszystkich szczebli zarządzający zespołami pracowniczymi.