Kształtowanie relacji z klientami

Relacje z klientami jeszcze nigdy nie były tak ważne, jak obecnie. Coraz trudniej utrzymać lojalność  klientów, a konkurencja ze wszystkich stron „puka” do tych samych drzwi. Wysoka jakość obsługi już nie wystarcza, by klient na zawsze pozostał z nami. Potrzebna jest umiejętność kształtowania z nim relacji opartych na zaufaniu, zrozumieniu i partnerstwie.

Uczestnicy otrzymują swoje indywidualne raporty Insights Discovery składające się z Modułu Podstawowego oraz Modułu Efektywna Sprzedaż.

W wyniku szkolenia uczestnicy potrafią:

  • Uświadomić sobie jak różnice osobowościowe wpływają na relacje,
  • Zrozumieć własne preferencje w zachowaniu i postawie,
  • Bardziej świadomie wykorzystywać własne mocne strony,
  • Zrozumieć co jest motorem działania klientów,
  • Rozpoznawać różne typy osobowościowe klientów,
  • Dostosować zachowanie do typu klientów na każdym etapie procesu sprzedaży.

Wszystkie osoby zaangażowane w sprzedaż, którym zależy na budowaniu relacji z klientami.