Bezpośrednia obsługa klienta

W wyniku szkolenia uczestnicy potrafią:

  • Prowadzić obsługę bazując na kluczowych potrzebach klienta,
  • Skutecznie komunikować się z klientem wykorzystując techniki pozawerbalne,
  • Używać języka pozytywów w komunikacji z klientem,
  • Stosować się do profesjonalnych zasad obsługi executive service,
  • Rozwijać relację z klientem opartą na wiarygodności i zaufaniu,
  • Przewidywać potencjalne trudności i zapobiegać im,
  • Kreować wartość dodaną w procesie obsługi.

Wszyscy pracownicy oraz osoby zarządzające działami obsługi klienta, mające bezpośredni kontakt z klientem zarówno B2B  jak i B2C.