Zarządzanie konfliktami w zespole

Zarządzanie sytuacją konfliktową w zespole to szczególne wyzwanie dla managera. Umiejętność efektywnego zarzadzania w tym zakresie wpisuje się w bardzo istotną kompetencję motywującego lidera jakim jest zarządzanie różnorodnością intelektualną i osobowościową członków zespołu. Nie trzeba nikogo przekonywać, że nierozwiązany konflikt w zespole może rozprzestrzeniać się jak pożar i często doprowadzić do niewykonywania zadań, spadku efektywności czy tez wręcz rozpadu zespołu, co może z kolei prowadzić do demotywacji i zwolnień zarówno pracowników jak i managerów.

W wyniku szkolenia uczestnicy potrafią:

  • Określać klimat porozumiewania się w swoim zespole,
  • Rozpoznawać i zapobiegać powstawaniu różnego rodzaju konfliktów,
  • Stosować taktyki pozwalające rozpoznawać i wygaszać ewentualne zarzewie konfliktu,
  • Panować nad swoimi emocjami w trakcie konfliktu,
  • Dopasować swoją reakcję stosując asertywne i empatyczne podejście,
  • Rozwiązywać konflikt stosując się do modelu DEAL.

Managerowie wszystkich szczebli zarządzający zespołami pracowniczymi.