Efektywne negocjacje handlowe

Wiele osób nadal traktuje negocjacje handlowe jak targowanie się o cenę. W rezultacie albo w ogóle nie dochodzi do kompromisu albo warunki umowy nie są do końca satysfakcjonujące. Tymczasem jest mnóstwo zmiennych pozacenowych, których wykorzystanie może przynieść obu stronom dużo więcej korzyści. To tylko niektóre aspekty naszego szkolenia negocjacyjnego.

W wyniku szkolenia uczestnicy potrafią:

  • Profesjonalnie przygotowywać się do negocjacji handlowych,
  • Przedstawiać swoje stanowisko wyjściowe,
  • Koncentrować się na interesach kontrahenta,
  • Wymieniać się ustępstwami,
  • Wykorzystywać komunikację niewerbalną,
  • Rozpoznawać zagrywki negocjacyjne drugiej strony,
  • Kontrolować własne emocje,
  • Dążyć do wygranej obu stron.

Zarówno osoby po stronie sprzedaży (handlowcy, account managerowie, regionalni kierownicy sprzedaży), jak i zakupów (kupcy, managerowie ds. zakupów i zaopatrzenia).