Prezentacje i wystąpienia publiczne

W dzisiejszym świecie prezentowanie przed grupą staje się wymogiem dla coraz szerszego grona pracowników. Niezależnie od tego dla kogo jest prezentacja i na jaki temat, trzeba umieć przezwyciężyć tremę i poprowadzić prezentację w taki  sposób, aby skupić uwagę i zaangażować audytorium. Dobra prezentacja to nie tyle ładne slajdy w PowerPoint, ale przede wszystkim umiejętność opowiedzenia wciągającej historii, która ma swój początek, rozwinięcie i zakończenie. Historii, która ma podwójne oddziaływanie: racjonalne i emocjonalne.

W wyniku szkolenia uczestnicy potrafią:

  • Profesjonalnie przygotowywać się do prezentacji,
  • Skupiać uwagę słuchaczy i wzbudzać zainteresowanie przekazem,
  • Wykorzystywać logikę i grać na emocjach,
  • Stosować zasady „storytellingu” w prezentacjach,
  • Radzić sobie ze stresem podczas prezentacji,
  • Odpowiadać na trudne pytania audytorium,
  • Wykorzystywać komunikację niewerbalną dla wzmocnienia przekazu,
  • Tworzyć czytelne i ciekawe prezentacje w programie PowerPoint.

Osoby prowadzące prezentacje i wystąpienia przed klientami, interesariuszami oraz współpracownikami.