Nawyki skutecznego działania Online

Różnica pomiędzy aktywnością a skutecznością jest taka jak między nocą a dniem. Nie chodzi o to, aby pracować więcej, ale mądrzej. Do tego potrzebujemy zmiany paradygmatów. Wysiadywanie do późna w biurze, jedzenie lunchu przy komputerze, ciągły stres, czy zaniedbywanie innych obszarów naszego życia, rzadko kiedy wynikają z obiektywnej konieczności. Dużo częściej, są naszym wyborem. Bo chcemy być dobrze odbierani, bo inni też tak robią, bo nie mamy pomysłu jak coś zmienić. Na tym szkoleniu dowiesz się jak maksymalizować własną skuteczność, dbając przy tym o równowagę, dobre samopoczucie i pozytywną energię.

To szkolenie jest dla Ciebie jeśli przedkładasz skuteczność działania nad samą aktywność.

Po ukończeniu szkolenia będziesz potrafił/a:

 • Zrozumieć rolę paradygmatów i ich przesunięcia w zarządzaniu własnymi emocjami i kształtowaniu efektywnych zachowań
 • Pracować nad postawą proaktywną vs. reaktywną
 • Zaczynać z wizją końca, skutecznie wyznaczać i trzymać się celów
 • Ustalać priorytety i koncentrować się na sprawach najważniejszych
 • Doprowadzać sprawy do końca w uzgodnionym terminie, unikając ich odkładania
 • Przekuwać aktywność w efektywność
 • Skutecznie planować swoją pracę
 • Zarządzać strumieniem zadań, podejmując optymalne decyzje
 • Mistrzowsko wykonywać bieżące zadania
 • Wyłapywać i zwalczać złodziei czasu
 • Lepiej wykorzystywać czas na spotkaniach wewnętrznych
 • Budować dobre nawyki sprzyjające podnoszeniu efektywności
 • Osiągać równowagę pomiędzy sferą zawodową a prywatną
 • Odnawiać własną energię w 4 sferach życia

Wprowadzenie do efektywności osobistej

 • Ćwiczenie: „Jak szybko wykonujesz zadania?”
 • Wnioski: czym różni się skuteczność od aktywności?
 • Nawyki ludzi skutecznych

Paradygmaty

 • Paradygmaty jako niewidzialne ogrodzenia
 • Przesuniecie paradygmatów strategią budowania pozytywnych emocji, postaw i zachowań
 • Postawa proaktywna vs. reaktywna
 • Ćwiczenia

Zaczynanie z wizją końca

 • Moc wyznaczania celów
 • Zasada SMART i SMARTER
 • Strategia 6 kroków w wyznaczaniu i realizacji celów
 • Ćwiczenia

Wyznaczanie priorytetów

 • Ważność a pilność zadań
 • Jak koncentrować się na priorytetach, odrzucając sprawy mniej ważne?
 • Jak skończyć z odkładaniem spraw na później?
 • Jak bronić priorytetów, zachowując przy tym elastyczność?
 • Ćwiczenia

Planowanie zadań

 • Planowanie w szerszej perspektywie – dekompozycja pracy (WBS)
 • Planowanie dnia pracy – metoda ALPEN
 • Ustalanie rezerw: zasada 60-20-20
 • Uwzględnienie krzywej wydajności osobistej
 • Narzędzia planowania – tradycja czy nowoczesność?
 • Ćwiczenia

Bieżące zarządzanie strumieniem zadań

 • Pojęcie „otwartych pętli”
 • 5 etapów zarządzania strumieniem zadań
  • Zbieranie
  • Decydowanie
  • Segregowanie
  • Monitorowanie
  • Realizowanie

Mistrzowskie wykonywanie zadań – sprawdzone techniki

 • Zasada „zjadania żaby”
 • Metoda małych kroków
 • Technika Pomodoro
 • „Single tasking”
 • Zasada 2 minut
 • Grupowanie zadań podobnych
 • Unikanie perfekcjonizmu
 • Eliminowanie złodziei czasu
 • Ćwiczenia

Skuteczne spotkania wewnętrzne

 • Taktyki i techniki efektywnego prowadzenia i uczestnictwa w spotkaniu
 • Studium przypadku: spotkanie wewnętrzne

Siła nawyków

 • Pojęcie i rola nawyków w budowaniu własnej efektywności
 • Charakterystyka nawyków
 • Warunki wstępne do budowania nawyków
 • Pętla nawyku – mechanizm powstawania nawyków
 • Ćwiczenia

Osiąganie równowagi i „ładowanie baterii”

 • Taktyki osiągania równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym
 • Dlaczego powinniśmy „ostrzyć piłę?”
 • 4 źródła samoodnowy: ciało, umysł, emocje, duch
 • Ćwiczenia

Podsumowanie szkolenia i osobiste plany działania START-STOP-KONTYNUACJA

21-22 marca 2024

BRAK MIEJSC

24-25 czerwca 2024

16-17 września 2024

9-10 grudnia 2024

15-16 kwietnia 2024

BRAK MIEJSC

22-23 lipca 2024

14-15 października 2024

27-28 maja 2024

BRAK MIEJSC

19-20 sierpnia 2024

14-15 listopada 2024

Paweł Chabros

Paweł Chabros

Jestem absolwentem Szkoły Głownej Handlowej (SGH), wydziału Handlu Zagranicznego (1992). Certyfikowanym trenerem Insights Discovery™, Extended Disc™ i Lumina Learning™. Coachem International Coaching Community (ICC) oraz Action Learning Coachem (WIAL). Posiadam 31 lat doświadczeń biznesowych.

Karierę zawodową rozpocząłem w działach marketingu międzynarodowych korporacji: CPC Amino (obecnie Unilever) i Kraft Jacobs Suchard (obecnie Mondelez). Uczestniczyłem w budowaniu pozycji marki Hellmann’s, Knorr i Jacobs na polskim rynku. Przez następnych kilka lat zdobywałem doświadczenia w amerykańskim koncernie McCann-Erickson, odpowiednio na stanowiskach Account Manager i Group Account Director, z odpowiedzialnością za rozwój sprzedaży.

W 1998 roku dołączyłem do firmy szkoleniowej Kalkstein. Tam, przez prawie 19 lat przeszedłem przez wszystkie szczeble hierarchii, od trenera, przez konsultanta, senior konsultanta, do partnera i członka zarządu.

Od maja 2017 roku zarządzam firmą szkoleniową Training Excellence. Blisko współpracuję również z międzynarodowymi firmami doradczo-szkoleniowymi: jako Partner Zarządzający na Europę Środkowo-Wschodnią w firmie Powering oraz konsultant w firmie BTS.

Łącznie, przeprowadziłem z sukcesem ponad 1400 dni szkoleń i coachingów. Moimi klientami są pracownicy firm reprezentujących różnorodne branże, na praktycznie wszystkich poziomach organizacji, od niższych stanowisk do kadry kierowniczej najwyższego szczebla.

Specjalizuję się w projektach rozwojowych z zakresu myślenia strategicznego, sprzedaży, negocjacji, wywierania wpływu, budowania relacji, komunikacji w biznesie, budowania współpracy zespołowej, obsługi klienta, prezentacji, prowadzenia spotkań, efektywności osobistej i zarządzania projektami.

Jestem również pasjonatem gier biznesowych, które tworzę i rozwijam pod marką Games4Biz©.

Ponieważ urodziłem się i wychowałem w Kanadzie język angielski jest moim drugim, obok polskiego, językiem ojczystym. Dlatego też wszystkie działania rozwojowe prowadzę w obu językach.

PRZEMYSŁAW WARZYŃSKI
Area Sales Manager i Key Account Manager - ABB Sp. z o.o.
Paweł jest jednym z najlepszych trenerów z jakimi miałem okazję współpracować. Posiada bardzo dużą wiedzę merytoryczną popartą ogromnym praktycznym doświadczeniem biznesowym. Prowadzone przez Pawła szkolenia za każdym razem dostosowane są do potrzeb słuchaczy i uwzględniają zarówno przekazanie szkolonym wymaganej wiedzy teoretycznej jak również niezliczoną ilość rzeczywistych przykładów, wskazówek i ćwiczeń mających ułatwić przyswojenie wiedzy. Paweł z ogromną łatwością nawiązuje dobre relacje z grupą, z którą pracuje. Potrafi zaangażować i zachęcić do pracy każdego członka szkolonego zespołu. Z wielką chęcią wezmę udział w kolejnych organizowanych przez Pawła szkoleniach.
KAROLINA ROMAŃCZUK
Prezes Zarządu - Bechtle direct Polska Sp. z o.o.
Warsztaty zostały przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie, a umiejętności trenerskie Pana Pawła pozwoliły na pełne zaangażowanie się uczestników, co jest szczególnie trudne w warunkach bardzo zróżnicowanego pod względem charakterów zespołu.
PAWEŁ KWIATKOWSKI
OEM SBC Sales Manager - Microsoft Sp. z o.o.
Z pełną odpowiedzialnością mogę polecić Pawła Chabrosa jako kompetentnego partnera w realizacji szkoleń.

1420 zł + 23% VAT  995 ZŁ + 23% VAT